MyReportOnline

Asielzoeker

  • Gebrek aan privacy, gebrek aan eigen regie en veelvuldig verhuizen: allemaal problemen waarmee asielzoekersgezinnen in Nederland te maken krijgen. Het zijn factoren die een herstellende en zo normaal mogelijke opvoeding in de weg staan, zo betoogt Carla van Os tijdens haar lezing. 'Vluchtelingenkinderen hebben baat bij zo veel mogelijk rust en stabiliteit, omdat ze door hun ervaringen voor en tijdens de vlucht last (kunnen) hebben van angst, depressie en traumatische stressklachten. De vele verhuizingen die gezinnen in de eerste maanden van hun verblijf in Nederland meemaken, helpen daar niet bij. Integendeel, voor kinderen betekent dit meer instabiliteit en onvoorspelbaarheid.

  • Het vluchtelingenvraagstuk blijft ons land beroeren. Internationale afspraken en nationale besluiten staan op gespannen voet. Landelijk beleid staat haaks op wensen en mogelijkheden van gemeenten. Overheidsmaatregelen leiden tot conflicten met burgers. Feiten en emoties lopen voortdurend door elkaar. Dat maakt de discussie complex. De burgemeester speelt een sleutelrol in het omgaan met die complexiteit. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het essay Grensconflicten, dat vandaag verschijnt.

     

  • De bepaling dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt wordt geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. De wetswijziging die minister Blok (Wonen) vandaag naar de Raad van State heeft gestuurd, regelt dat gemeenten zelf bepalen of het nodig is statushouders voorrang te verlenen op reguliere woningzoekenden.

  • Veel Marokkanen en Algerijnen die de laatste tijd naar Nederland komen hebben zich eerder gemeld in een ander Europees land. Staatssecretaris Dijkhoff ook de procedure van de zogeheten Dublinclaimanten versnellen. Zo kunnen ze voortaan tien weken sneller uit Nederland worden teruggestuurd naar bijvoorbeeld Duitsland of Spanje. Om afgewezen asielzoekers ook daadwerkelijk te kunnen terugsturen naar Marokko of Algerije, zal het kabinet in gesprek gaan met de Marokkaanse en Algerijnse regering.

  • Inburgeringsplichtigen die verwijtbaar weigeren de verklaring te ondertekenen kunnen een boete van maximaal 340 euro krijgen. Deze boete kan herhaald worden. Daarnaast kan een gevolg zijn van het verwijtbaar niet halen van het gehele inburgeringsexamen dat geen permanente verblijfsgunning wordt verstrekt en dat het Nederlanderschap niet verkregen kan worden.