MyReportOnline

Politiek

 • Burgemeester van Schaik #Harderwijk tegen coffeeshops?

  "In mijn ogen zit geen enkele bewoner in Noord te wachten op een nieuwe coffeeshop bij hem of haar in de straat. Het CDA pleit al jaren voor het sluiten van coffeeshops rond scholen. Onderzoek laat zien dat voor jongeren die softdrugs hebben gebruikt de overstap naar harddrugs kleiner is. Bovendien zorgen coffeeshops voor overlast voor bewoners."  Past dit standpunt bij een burgemeester van Harderwijk? Harm Jan Van Schaik blijkt in het verleden de nodige moeite te hebben met softdrugs. Of dit mijn zijn beroemde naamgenoot, Haarlemse Coffeeshop entrepreneurNol van Schaik, te maken heeft. Laat ik hier in het midden. Op de blog van Harm Jan van Schaik zijn de sporen te vinden van zijn visie.

 • Nog maar 1 alternatief - digitale overheid -

  De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Dit blijkt uit twee recente onderzoeken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Plasterk toont zich tevreden: “De overheid sluit aan bij een ontwikkeling die zich in een vlug tempo voltrekt. Zeker als het gaat om de relatie tussen overheid, burgers en bedrijven. Onlangs heeft de 5 miljoenste Nederlander zijn/haar MijnOverheid account geopend, oktober vorig jaar stond de teller nog op 1,8 miljoen. Zaken worden op die manier geregeld zonder papieren rompslomp vanuit je eigen huis op het moment dat jij dat zelf wilt.”

 • Overheid moet er zijn voor alle burgers


  De overheid moet er zijn voor alle burgers, het burgerperspectief. Op het moment dat de overheid zich onvoldoende verplaatst in de burger, dan gaat het mis. Dat is met name bij burgers die niet zelfredzaam zijn en juist afhankelijk zijn van de overheid om hun problemen op te lossen. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag over 2015. Wetgeving, beleidswijzigingen en veranderingen in de uitvoering kunnen onbedoeld grote consequenties hebben voor burgers. De ombudsman bepleit dat de overheid vroegtijdig en meer oog heeft voor het perspectief van de burger 'de overheid is er voor de burger en niet andersom'. Hij ontving in 2015 ruim 38.147 klachten, dat zijn er bijna tweeduizend meer dan in 2014.

 • schade of overlast door dieren in de openbare ruimte

  Dieren zijn een welkome aanvulling in de stad! Het feit dat ze ons soms overlast bezorgen, hebben we vaak zelf in de hand. Daar mogen de dieren toch niet de dupe van worden.... dat moeten we oplossen.   " Harm Jan van Schaik   2010  -

 • Toekomst cannabisbeleid Harderwijk

  libery is onze beschermengel 28 1 1999 Schilders Niewusblad Donderdag 22 juni a.s. gaat de gemeenteraad van Harderwijk in debat over het nieuwe Coffeeshopbeleid. Het moet in een stichting is de wil van de burgemeester. Van Schaik spiegelde voor dat winstmaximalisatie van de commerciële coffeeshop niet gewenst is. Geld moet via de coffeeshopstichting naar maatschappelijke doelen, is het standpunt van de burgemeester. Zodoende deze ‘Cliënten’ kan helpen om van hun drugsverslaving af te komen. Je lokt ze binnen met hash en Wietje. Waarna de cliënten naar buiten lopen met een voorlichtingsfolder en een verwijsbriefje naar TACTUS verslavingszorg.  Is dit Coffeeshop 2.0? 

 • Veel klachten over verplichting digitale overheid

  vaarwel belastingdienst blauwe envelopBij het Meldpunt 'Dag blauwe envelop' van de Belastingservice Ouderenbonden zijn sinds november 2015 ruim 3500 meldingen binnengekomen. Aanleiding voor het meldpunt was de mededeling van de Belastingdienst dat de 'blauwe envelop' binnen zeven jaar verdwijnt en dat alle post digitaal verstuurd wordt. Iedereen krijgt dan alle post van de overheid binnen in een digitale brievenbus: de berichtenbox op de website van mijnoverheid.nl. Om mensen die zich hier ongerust over maken een stem te geven heeft de Belastingservice Ouderenbonden het meldpunt 'Dag Blauwe Envelop' opgericht.

 • Versteviging positie raadsleden

  #Harderwijk Voor een vitale democratie is het van belang dat er goede en gedreven mensen zijn die zich willen inzetten voor het openbaar bestuur als gemeenteraadslid. Dat vereist dat mensen zien waarom dat de moeite waard is, maar ook dat ze de ruimte ervaren om zichzelf beschikbaar te stellen voor de publieke zaak. Daar hoort ook een passende vergoeding bij: democratie mag wat kosten. Daarom kondigt minister Plasterk aan dat hij met de VNG en de beroepsverenigingen gaat bekijken of en hoe de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd kunnen worden, zoals een hogere vergoeding voor het werk, het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de gemeenteraad.

 • Voorstel Buurtzorg voor overname TSN maandag naar gemeenten

  De gesprekken met Buurtzorg lopen nog steeds en zijn constructief. Aankomende maandag zal een definitief aanbod van Buurtzorg aan de gemeenten worden verstuurd. Gemeenten hebben vervolgens twee weken de tijd hierop te reageren. De bewindvoerders ontkennen met klem dat een faillissement binnen 'enkele dagen' aan de orde is.