MyReportOnline

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.supporterschoon.nl/images/2012/infografik-pol.jpg
There was a problem loading image http://www.supporterschoon.nl/images/2012/infografik-pol.jpg

Een onderzoek, uitgevoerd in 12 landen* met meer dan 3.500 deelnemers, onderzocht de impact van lachen op het welzijn van mensen en de mate van betrokkenheid bij het kijken naar content. Een belangrijk onderdeel van de studie was de GfK EMO Scan, een gezichtsscanner die de emotionele reactie van de respondenten laat zien. In dit onderzoek zijn meer dan 12 miljoen individuele emotionele reacties geregistreerd op visuele stimuli uitgevoerd door het team van GfK.power of laughterChristian Kurz, Vice President Research, 

De belangrijkste Power of Laughter conclusies:

Lachen zorgt voor een gelukkiger, gezonder en seksueel actiever leven en het helpt mensen om psychisch, emotioneel en sociaal in balans te blijven.

Fysieke voordelen:
- 63% van alle "heavy laughers" beschreef zijn gewicht als het "ideale gewicht". Dat is 24% meer als de "Light laughers".
- "Heavy laughers" bewegen en sporten meer (28%) vergeleken met "Light laughers".

Emotionele voordelen:
- 51% van de "Heavy laughers" zijn geneigd om een positievere kijk op het leven te hebben vergeleken met "Light laughers".
- 37% van alle "heavy laughers" zegt dat het kijken naar grappige TV hun bewustzijn beïnvloed.
- 68% van alle "heavy laughers" zijn tevreden met hun baan. Dat is 31% meer dan "Light laughers".
- "Heavy laughers" zijn optimistisch en 72% van hen zijn positief over hun toekomst

Sociale voordelen:
- "Heavy laughers" hebben 28% meer vrienden (50) vergeleken met "light laughers".
- 32% van de "heavy laughers" beschrijven hun seksleven als goed.

Lachende kijkers reageren beter op (commerciële) boodschappen
We hebben de kracht van comedy onderzocht in een thuis setting bij respondenten over de hele wereld. We lieten ze grappige programma's zien die overliepen in reclame boodschappen en vergeleken dit met feitelijke (nieuws) programma's. Dit gaf een inzicht in de mate van engagement en betrokkenheid van deze mensen.

We hebben het lachen gemeten aan de hand van online gezichtscodering en het volgen van gezichtsexpressie door middel van een webcam, die registraties deed van 10 keer per seconde. Wat inhield dat er meer dan 12 miljoen emotionele weergaves konden registreren.

De kracht van humor was direct te zien in de verschillende metingen. Comedy verhoogt niet alleen de emotionele betrokkenheid bij een programma maar ook bij de daaropvolgende reclames.


De (positieve) emotie in reclames communiceert sneller en zorgt voor meer openheid in het ontvangen van de boodschap van de reclame. Op de lange termijn kunnen mensen zich de positieve emotie en ervaringen beter herinneren dan een feitelijke mededeling. Commercials uitgezonden binnen een positieve, humorvolle omgeving bereiken hun doel beter. Er is sprake van een 'halo effect' dat verder doorwerkt in het reclame blok.

Het wel/niet hebben van dat paar fluoriserende sneakers is echt een gevecht op leven en dood voor uw puber! 2014 is het jaar van het brein. Wanneer we het puberbrein beter begrijpen, kunnen we de negatieve kanten beter begeleiden en accepteren en de positieve kanten meer stimuleren. Dat pubers niet naar volwassenen luisteren is algemeen bekend, maar hoe kunnen we ze dan begeleiden zodat er mogelijk toch een manier is om een rem te zetten op extreem risicovol gedrag? Hoe komt het dat als je adolescenten Russisch roulette zou laten spelen met als beloning bijvoorbeeld 3 miljoen euro ze waarschijnlijk bijna allemaal schieten? Wist u dat adolescenten de meest dappere en de meest creatieve bewoners van onze aarde zijn? 

Bijna 16.000 verzekerden van Zilveren Kruis Achmea hebben de afgelopen weken hun mening, tips en wensen ingediend voor de afspraken die de verzekeraar gaat maken met zorgverleners voor 2014. "We zijn positief verrast. In eerste instantie door het overweldigende aantal reacties, maar zeker ook door de ontzettend waardevolle tips van verzekerden over hoe de zorg beter en goedkoper kan," aldus Ben Crul, senior medisch adviseur van Zilveren Kruis.

Sinds ongeveer vijftien jaar wordt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten de community care doorgevoerd. Bewoners van instellingen worden naar woonwijken verhuisd. Voorzieningen worden afgebouwd omdat de gehandicapten zo veel mogelijk als "gewone mensen" moeten worden beschouwd. Op vrijgekomen instellingsterreinen worden woningen voor niet-gehandicapten gepland.
Maar integreren verstandelijk gehandicapten ook daadwerkelijk in woonwijken?

De Wereldgezondheidsorganisatie noemt stress een epidemie. Vermoeidheid, overbelasting en burn-out komen steeds vaker voor. In Nederland hebben maar liefst 3,5 miljoen volwassenen last van (over)vermoeidheid. En 10-15% van de werkende bevolking heeft burn-out verschijnselen1. Concentratie lijkt zo een haast onmogelijke opgave te worden!  


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

Binnenland & Buitenland

Geld