MyReportOnline

politiek

Nederland stevent steeds meer af op Frans voorbeeld in aanloop naar de volgende stap in de versoepelingen. De meningen zijn zeer verdeeld wat betreft de coronapas met of zonder app. De uitgelekte stukken noemen voor nu de culturele sector en de horeca. Twee sectoren die tot nu toe gewoon zonder enige controle te betreden zijn. De persconferenties zitten zoals gewoonlijk vol verrassingen. Als Nederland daadwerkelijk Frankrijk gaat volgen zullen vanavond tijdens de persconferentie of op Rijksoverheid.nl meerdere sectoren volgen. Mogelijk kunnen ouders straks alleen naar de zwemles van hun kind met een testbewijs.

Bakkers, slagers, bloemisten, schoenherstellers en kappers hebben vaak kleine ondernemingen. De eigenaar is meestal in z´n eentje verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regels die de overheid hem of haar oplegt. De ondernemers worden overspoeld door fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, vergunningen en ARBO-regels. De omvang en complexiteit van ontslagregels, salaris- en pensioenverplichtingen, privacywetgeving, loondoorbetaling bij ziekte en certificeringen is enorm. De regeldruk is zeer ontmoedigend voor deze ondernemers, die wel de smaakmakers van de winkelstraat zijn.

Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau. Jongeren komen makkelijk aan een baan en de kansenongelijkheid lijkt niet langer groter te worden. Toch staat het onderwijs onder druk als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt, sociale scheidslijnen in de samenleving en het lerarentekort. Dat schrijven ministers Van Engelshoven en Slob in hun reactie op de jaarlijkse Staat van het Onderwijs van de inspectie.

De vrije meningsuiting en persvrijheid zijn in Nederland een groot goed en functioneren in het algemeen prima. De verspreiding van desinformatie met als doel om de democratische rechtsorde te ondermijnen en destabiliseren is een reële dreiging. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Verkiezingen zijn natuurlijk het hart van de democratie. Het is belangrijk dat die eerlijk en vrij verlopen. Vrije meningsuiting is ook cruciaal. Nepnieuws en desinformatie kunnen soms ontwrichtend werken. Check nieuws daarom en kijk waar het vandaan komt, wie heeft er belang bij? Op de site ‘Blijf kritisch.nl’ vind je tips. En natuurlijk moedig ik iedereen aan op 20 maart van het kiesrecht voor de Provinciale Staten én waterschappen gebruik te maken!”

De Tweede-Kamer heeft een wetsvoorstel(Kamerlid Foort van Oosten VVD) ingediend bij het Ministerie van Justitie om het contante betalingsverkeer te beperken tot 500 euro. De Tweede-Kamer heeft met meerderheid de gehele motie ondersteund van Kamerlid Foort van Oosten VVD en daarmee zou de wet aangepast kunnen worden. Aan de hand daarvan heeft Trucks&Trailers Nederland de Tweede-Kamer bezocht om de gevolgen voor de branche onder de aandacht te kunnen brengen. De desbetreffende kamerleden hebben daar gehoor aan gegeven en er is contact gelegd met het Ministerie van Justitie om te voorkomen dat de Truckbranche hierdoor een groot deel van de markt zoud kunnen mislopen; immers wordt er nog altijd veel met cash geld betaald.

We Smoke gaat verder als CANNAWIJZER De stichting WeSmoke (CannaWijzer) vraagt de ministers van Justitie en van Volksgezondheid middels een brief om actieve betrokkenheid aan de consument te vragen bij de experimenten om de achterdeur van de coffeeshops te reguleren. Als we een experiment met consumentengoederen willen laten slagen, moet de consument vanzelfsprekend inspraak hebben op het proces. Dit willen we als organisatie dan ook zo zuiver mogelijk doen”, volgens Breeuwer zijn er al eerder deuren dicht gebleven door de naam ‘WeSmoke’ en vragen de huidige ontwikkelingen en kansen om meer duidelijkheid.


HOT TOPIC