MyReportOnline

politiek

gemeenteraad online Harderwijk 2021 corona tijdVerharding en verdeeldheid in de samenleving, groei van rechts-extremisme, terrorisme en radicalisering anti-overheidsprotesten. Nog eens een flinke wake-up call voor ons allemaal. Tijd om met man en macht in te zetten om het tij te keren en erger te voorkomen. En daarin ligt ook een belangrijke opgave voor gemeenten en professionals die werken aan ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein. Gisteren presenteerde het AIVD haar jaarverslag en een doorkijkje naar wat ons te wachten staat in de komende jaren. Het is geen rooskleurig plaatje.

futuregreencity 2015Waneer het gaat om 'ruimtelijke ordening' #Harderwijk. Trap je op lange tenen #hkraad.@GLharderwijk
In reactie op de vraag van Groen Links “houd u wel voor uzelf de spiegel voor ‘ attendeerde ik mede, symbolisch met de schenkstroop, naar Verordening gedragscode integriteit raadsleden Harderwijk 2016

 

Nederland stevent steeds meer af op Frans voorbeeld in aanloop naar de volgende stap in de versoepelingen. De meningen zijn zeer verdeeld wat betreft de coronapas met of zonder app. De uitgelekte stukken noemen voor nu de culturele sector en de horeca. Twee sectoren die tot nu toe gewoon zonder enige controle te betreden zijn. De persconferenties zitten zoals gewoonlijk vol verrassingen. Als Nederland daadwerkelijk Frankrijk gaat volgen zullen vanavond tijdens de persconferentie of op Rijksoverheid.nl meerdere sectoren volgen. Mogelijk kunnen ouders straks alleen naar de zwemles van hun kind met een testbewijs.

Bakkers, slagers, bloemisten, schoenherstellers en kappers hebben vaak kleine ondernemingen. De eigenaar is meestal in z´n eentje verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regels die de overheid hem of haar oplegt. De ondernemers worden overspoeld door fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, vergunningen en ARBO-regels. De omvang en complexiteit van ontslagregels, salaris- en pensioenverplichtingen, privacywetgeving, loondoorbetaling bij ziekte en certificeringen is enorm. De regeldruk is zeer ontmoedigend voor deze ondernemers, die wel de smaakmakers van de winkelstraat zijn.

Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau. Jongeren komen makkelijk aan een baan en de kansenongelijkheid lijkt niet langer groter te worden. Toch staat het onderwijs onder druk als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt, sociale scheidslijnen in de samenleving en het lerarentekort. Dat schrijven ministers Van Engelshoven en Slob in hun reactie op de jaarlijkse Staat van het Onderwijs van de inspectie.

De vrije meningsuiting en persvrijheid zijn in Nederland een groot goed en functioneren in het algemeen prima. De verspreiding van desinformatie met als doel om de democratische rechtsorde te ondermijnen en destabiliseren is een reële dreiging. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Verkiezingen zijn natuurlijk het hart van de democratie. Het is belangrijk dat die eerlijk en vrij verlopen. Vrije meningsuiting is ook cruciaal. Nepnieuws en desinformatie kunnen soms ontwrichtend werken. Check nieuws daarom en kijk waar het vandaan komt, wie heeft er belang bij? Op de site ‘Blijf kritisch.nl’ vind je tips. En natuurlijk moedig ik iedereen aan op 20 maart van het kiesrecht voor de Provinciale Staten én waterschappen gebruik te maken!”


HOT TOPIC