MyReportOnline

Er vliegen straks geen vliegtuigen vanuit Lelystad op 6000 voet (ca. 1800 meter) over het noordelijk deel van de Veluwe. In plaats daarvan kunnen vliegtuigen langer gebundeld doorvliegen naar het zuiden en doorklimmen naar tenminste 9000 voet (ca. 2,7 kilometer) om pas voorbij Apeldoorn af te buigen naar het zuidwesten. Ook zal in de praktijk vaak hoger gevlogen worden dan is aangegeven, wat leidt tot efficiënter vliegen en minder geluid op de grond. Voor het zweefvliegen op Lemelerveld ontstaat ruimte voor behoud van een groot deel van de activiteiten, omdat het hiervoor beschikbare luchtruim omhoog gaat van 3000 naar 4500 voet. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hierover vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staan de resultaten beschreven van de zoektocht van de afgelopen twee maanden naar verbetermogelijkheden voor de aansluitroutes van en naar Lelystad Airport. Daarvoor had Dijksma ook het Britse bureau Helios gevraagd een ‘second opinion’ uit te voeren op de in juni door LVNL en CLSK gepresenteerde ontwerp aansluitroutes.

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 20 juli 2017 heeft vastgesteld het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” en het bij het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” behorende “Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop” met bijbehorende voorgeschreven documenten, dit, onder gelijktijdige intrekking van het “Damoclesbeleid 2013 art 13b Opiumwet coffeeshop” (hierna: ‘de besluiten’).

libery is  onze beschermengel 28 1 1999 Schilders Niewusblad Donderdag 22 juni a.s. gaat de gemeenteraad van Harderwijk in debat over het nieuwe Coffeeshopbeleid. Het moet in een stichting is de wil van de burgemeester. Van Schaik spiegelde voor dat winstmaximalisatie van de commerciële coffeeshop niet gewenst is. Geld moet via de coffeeshopstichting naar maatschappelijke doelen, is het standpunt van de burgemeester. Zodoende deze ‘Cliënten’ kan helpen om van hun drugsverslaving af te komen. Je lokt ze binnen met hash en Wietje. Waarna de cliënten naar buiten lopen met een voorlichtingsfolder en een verwijsbriefje naar TACTUS verslavingszorg.  Is dit Coffeeshop 2.0? 

 De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat er in Harderwijk, op grond van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”, één gedoogverklaring beschikbaar is voor een niet-commerciële coffeeshop die wordt geëxploiteerd door een stichting. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend gedurende een termijn van zes weken vanaf 10 augustus 2017 tot en met 20 september 2017.

"In mijn ogen zit geen enkele bewoner in Noord te wachten op een nieuwe coffeeshop bij hem of haar in de straat. Het CDA pleit al jaren voor het sluiten van coffeeshops rond scholen. Onderzoek laat zien dat voor jongeren die softdrugs hebben gebruikt de overstap naar harddrugs kleiner is. Bovendien zorgen coffeeshops voor overlast voor bewoners."  Past dit standpunt bij een burgemeester van Harderwijk? Harm Jan Van Schaik blijkt in het verleden de nodige moeite te hebben met softdrugs. Of dit mijn zijn beroemde naamgenoot, Haarlemse Coffeeshop entrepreneurNol van Schaik, te maken heeft. Laat ik hier in het midden. Op de blog van Harm Jan van Schaik zijn de sporen te vinden van zijn visie.


Binnenland & Buitenland