MyReportOnline

Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van zedendelinquenten. Zij zullen hierbij ondersteund worden door professionals. Dit gebeurt vanuit COSA dat gericht is op de resocialisatie van zedendaders. Het doel is nieuwe slachtoffers voorkomen. De reclassering zoekt vrijwilligers, vooral mannen, in de regio's/plaatsen: Oost Nederland, Zeeland, Den Bosch, Noord-Nederland, Eindhoven, Noord-Limburg, Rotterdam, Den Haag en van Schagen tot en met Texel (kop Noord-Holland). Geïnteresseerden uit andere plaatsen kunnen zich ook aanmelden.
 
Team
Een team van drie tot vijf vrijwilligers begeleidt samen één zedendader. Zij worden gecoacht door een coördinator van COSA die werkzaam is voor Reclassering Nederland. Ook is er ondersteuning vanuit andere professionals, zoals politie en de GGZ. Alle daders die meedoen aan COSA, staan onder verplicht toezicht van de reclassering. 
 
Risicogedrag 
Vrijwilligers helpen sociaal isolement te doorbreken en reflecteren op gedrag. Ook richt COSA zich op signaleren van eventueel risicogedrag. Door actief aan de slag te gaan met het sociale leven van zedendaders neemt de kans op herhaling af. Onderzoek toont aan dat door COSA recidive met 75% wordt teruggedrongen.
 
Training
Vrijwilligers krijgen vooraf een grondige training en doorlopende begeleiding. COSA-vrijwilligers geven aan dat ze meedoen om: nieuwe slachtoffers te voorkomen, bij te dragen aan een veiliger samenleving en hulp te bieden bij resocialisatie.

Aanmelden kan via de website www.reclassering.nl.

Binnenland & Buitenland