MyReportOnline

UWV en VakmanNU gaan samenwerken in het kader van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. De samenwerking is gericht op het bemiddelen van werkzoekenden naar nieuw werk. Door de vergrijzing heeft het specialistisch vakmanschap de komende jaren behoefte aan veel nieuwe werknemers, zoals opticiens, audiciens en tandtechnici. Binnen het sectorplan zullen 200 werkzoekenden worden begeleid naar de sector. 

Werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen daarbij een beroep doen op een eenduidiger en eenvoudiger pakket van ondersteunende voorzieningen. Nu maakt het in het aanbod nog een verschil of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin de verschillen bij het afsluiten van no-risk polissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen voor de doelgroep van de extra banen worden opgeheven.

Het managen van geluk op de werkvloer kan leiden naar meer succes. Dat zeggen de deskundigen van Happiness Works, die woensdag de resultaten van de Nederlandse Geluk en Werk Index presenteerden. De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt als het referentiepunt voor het meten van geluk op de werkvloer. De deskundigen willen door het managen van geluk bijdragen aan zakelijke successen.

Om minimaal 125.000 extra banen te creëren, zal een veelvoud aan vacatures nodig zijn de komende elf jaar. Door verloop, pensionering, uitval, (regionale) mismatch, vervangingsvraag en niet ingevulde vacatures zullen veel meer vacatures nodig zijn. Ook het gegeven dat de meeste vacatures geen fulltime banen betreffen, maakt dat er veel meer vacatures nodig zijn om tot 125.000 extra duurzame banen te komen. Een voorzichtige schatting is dat dat er minimaal 1.000.000 vacatures nodig zijn (7% van de geschatte totale vraag op de arbeidsmarkt voor de komende elf jaar) om minimaal 125.000 extra banen duurzaam te creëren. "Er ligt al een bijzonder grote uitdaging bij het creëren van 1 miljoen vacatures in 11 jaar. Maar de grootste uitdaging ligt niet bij het aantal vacatures, maar vooral in het matchen van het aanbod met zijn specifieke kenmerken en arbeidswensen, met de mogelijkheden bij werkgevers" aldus Geert-Jan Waasdorp, initiatiefnemer participatiewerkt.nl 

Minister Asscher hield tot dusverre vast aan de nieuwe regeling per 1 juli 2015, waarbij werkgevers met tijdelijke medewerkers extra hard worden getroffen door de berekening van de hoogte van een transitievergoeding bij ontslag zonder wederzijds goedvinden. Vlak voor de jaarwisseling werd namelijk ineens bekend dat ook alle tijdelijke contracten vòòr 2015, met een tussenfase van minder dan zes maanden, bij elkaar opgeteld worden voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. "OnderhoudNL kwam gelijk in het verweer omdat de spelregels tijdens het spel zijn veranderd", herhaalt de OnderhoudNL-voorzitter nog maar eens. "Onze seizoensgevoelige bedrijfstak kent natuurlijk vooral 's winters veel contracten van minder dan zes maanden omdat er even minder werk is. Als die nu allemaal met terugwerkende kracht worden mee berekend, dan kan dat leiden tot gigantisch hoge transitievergoedingen. Dat was een aanslag op onze bedrijfstak." 


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld