MyReportOnline

Om minimaal 125.000 extra banen te creëren, zal een veelvoud aan vacatures nodig zijn de komende elf jaar. Door verloop, pensionering, uitval, (regionale) mismatch, vervangingsvraag en niet ingevulde vacatures zullen veel meer vacatures nodig zijn. Ook het gegeven dat de meeste vacatures geen fulltime banen betreffen, maakt dat er veel meer vacatures nodig zijn om tot 125.000 extra duurzame banen te komen. Een voorzichtige schatting is dat dat er minimaal 1.000.000 vacatures nodig zijn (7% van de geschatte totale vraag op de arbeidsmarkt voor de komende elf jaar) om minimaal 125.000 extra banen duurzaam te creëren. "Er ligt al een bijzonder grote uitdaging bij het creëren van 1 miljoen vacatures in 11 jaar. Maar de grootste uitdaging ligt niet bij het aantal vacatures, maar vooral in het matchen van het aanbod met zijn specifieke kenmerken en arbeidswensen, met de mogelijkheden bij werkgevers" aldus Geert-Jan Waasdorp, initiatiefnemer participatiewerkt.nl 

Het managen van geluk op de werkvloer kan leiden naar meer succes. Dat zeggen de deskundigen van Happiness Works, die woensdag de resultaten van de Nederlandse Geluk en Werk Index presenteerden. De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt als het referentiepunt voor het meten van geluk op de werkvloer. De deskundigen willen door het managen van geluk bijdragen aan zakelijke successen.

Ambachten vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Door de kleine studentenaantallen zijn veel ambachtelijke opleidingen vaak financieel kwetsbaar. Vanaf dit jaar maakt Bussemaker structureel €75 miljoen vrij voor technische en andere kostbare mbo-opleidingen, waaronder kleine unieke opleidingen. Ook krijgen scholen meer mogelijkheden om nieuwe innovatieve opleidingen aan te bieden of met andere scholen gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Studenten van de opleiding tot Hoefsmid volgen bijvoorbeeld samen vakken met studenten van andere opleidingen zoals ‘Paardensport’ en ‘Paardenhouderij’. De nieuwe OV-kaart voor mbo-studenten onder de 18 jaar vergroot tenslotte de mogelijkheden voor jongeren om een specialistische opleiding te volgen die wat verder van huis is. Een speciale licentie moet mbo-scholen die een unieke vakopleiding aanbieden beschermen tegen onnodige concurrentie.

Minister Asscher hield tot dusverre vast aan de nieuwe regeling per 1 juli 2015, waarbij werkgevers met tijdelijke medewerkers extra hard worden getroffen door de berekening van de hoogte van een transitievergoeding bij ontslag zonder wederzijds goedvinden. Vlak voor de jaarwisseling werd namelijk ineens bekend dat ook alle tijdelijke contracten vòòr 2015, met een tussenfase van minder dan zes maanden, bij elkaar opgeteld worden voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. "OnderhoudNL kwam gelijk in het verweer omdat de spelregels tijdens het spel zijn veranderd", herhaalt de OnderhoudNL-voorzitter nog maar eens. "Onze seizoensgevoelige bedrijfstak kent natuurlijk vooral 's winters veel contracten van minder dan zes maanden omdat er even minder werk is. Als die nu allemaal met terugwerkende kracht worden mee berekend, dan kan dat leiden tot gigantisch hoge transitievergoedingen. Dat was een aanslag op onze bedrijfstak." 

Werknemers zijn opnieuw tevreden over het contact met de bedrijfsarts en de casemanager van een arbodienst. Zij voelen zich serieus genomen, vinden dat afspraken worden nagekomen en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens. Dit blijkt uit een door GfK uitgevoerd representatief onderzoek onder een steekproef van 1.000 werknemers. "We zijn blij met deze mooie cijfers, die zelfs een verbetering laten zien in vergelijking met 2013", aldus Kick van der Pol, voorzitter van brancheorganisatie OVAL.


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld