MyReportOnline

Wonen

De zware regenbuien van deze zomer vragen actie van iedereen. Gemeenten pakken probleemsituaties aan met extra wateropslag op wegen en in het groen en door meer afvoercapaciteit. Huiseigenaren moeten zorgen voor drempels en goed werkende afvoerleidingen. Minder verharding en het benutten van tuinen en daken voor wateropvang helpen ook. Het Deltaprogramma, dat op Prinsjesdag verschijnt, noemt dit waterrobuust inrichten.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Opstelten dat particulieren de mogelijkheid geeft vanaf 1 januari 2015 bij de gedwongen verkoop van een huis een bod te kunnen doen via internet. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht en krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden.

Eigenwoningbezitters kunnen onmogelijk nagaan of zij een redelijke prijs betalen voor een bouwvergunning.* Deze kost in de ene gemeente soms zes keer zoveel als in een andere gemeente. Dit concludeert Vereniging Eigen Huis in haar jaarlijkse onderzoek naar de kosten van bouwvergunningen. 

Vanaf 1 juli jl. zijn de aangesloten makelaars en verhuurbemiddelaars van VBO Makelaar verplicht om de VBO Huurcheck uit te voeren bij een verhuurtransactie. De brancheorganisatie wil haar leden zo optimaal ondersteunen bij het tot stand brengen van een veilige huurtransactie tussen verhuurder en huurder. Een uniforme verificatie van zowel de potentiële huurder, verhuurder als huurovereenkomst moet illegale huurpraktijken zoals hennepteelt, huurshopping en onderverhuur verder inperken.

Huurders van kamers en etages hoeven straks geen bemiddelingskosten meer te betalen wanneer een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder optreedt. Nu kunnen die kosten nog in rekening worden gebracht bij verhuurder en kamerhuurder. Straks betaalt alleen de verhuurder. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Blok ( Wonen en Rijksdienst) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Vastgoed Belang reageert voorzichtig positief op de bevriezing van de liberalisatiegrens voor drie jaar. Deze bevriezing verruimt het aanbod in de vrije huursector (huren boven Euro700,-), waar grote behoefte aan is. Positief is dat vrije sector woningen vijf jaar niet kunnen terugvallen in de gereguleerde sector. Voorwaarden zijn wel dat huren door de grens van Euro700,- mogen blijven doorgroeien en jaarlijks geïndexeerd worden.

De fiscale regels voor de eigenwoningschuld zijn flink aangescherpt. De hypotheekrente mag voor nieuwe hypotheken alleen worden afgetrokken als de hypotheekschuld binnen 30 jaar wordt afgelost. Op het moment dat stellen uit elkaar gaan, wordt de woning dikwijls door de achterblijver overgenomen. De lening die de hij of zij hiervoor afsluit, ziet de bank als een nieuwe hypotheek.


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld