MyReportOnline

Wonen

De vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen, zowel in de koop- als de huursector. De rijksoverheid kleiner maken en tegelijk zorgen voor een goede dienstverlening. Dat zijn de twee belangrijkste punten in de ontwerp-begroting Wonen en Rijksdienst van minister Blok.

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt.

De woningmarkt heeft zich in het tweede kwartaal van 2013 redelijk hersteld na het slechte eerste kwartaal van het jaar. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen komt uit op 20.600, en op ongeveer 27.900 in de totale markt. Daarmee liggen de verkoopaantallen 19,8% hoger dan in het eerste kwartaal van 2013. De woningprijzen zijn dit kwartaal met -0,3% nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. De prijzen liggen vergeleken met een jaar geleden nog wel 5,3% lager, maar dalen dus steeds minder snel. De verkoopprijs van de gemiddelde woning in Nederland ligt nu op 205.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het tweede kwartaal van 2013, die vandaag wordt gepresenteerd*. 

Het stimuleren van burgers en bedrijven om preventieve maatregelen te nemen, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit. Dit blijkt niet alleen bij de aanpak van overvallen en transportcriminaliteit maar ook bij de aanpak van bijvoorbeeld geweld in het semi-publieke domein. Dat staat in de beleidsdoorlichting Preventiemaatregelen die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Banken zijn de afgelopen jaren niet in staat gebleken betrouwbare voorspellingen over de ontwikkeling van de huizenprijzen te doen. Dat stelt Woningmarktcijfers.nl na een onderzoek en analyse van de prognoses die de Rabobank vanaf eind 2008 heeft gepubliceerd. 

De huurmarkt wordt steeds belangrijker. Consumenten stellen een koopbeslissing uit en richten zich op de huurmarkt, waar ze ook langer blijven wegens strengere financieringseisen. Te koop staande woningen worden tijdelijk verhuurd via de Leegstandwet. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “Transparantie, kwaliteit en integriteit op de huurmarkt zijn juist nu geboden. Alleen via regulering is het mogelijk de excessen in de (ver)huurmarkt aan banden te leggen. De goeden mogen niet onder de kwaden lijden. Door het inrichten van een aparte sectie voor verhuurmakelaars en -bemiddelaars, is het mogelijk processen te reguleren, onder andere door een verplichte screening van de identiteit en solventie van de huurder. Maar ook gedegen kennisoverdracht van de complexe huurwetgeving, correcte huurovereenkomsten en transparant aanbod, zijn enorm belangrijk.”

Vereniging Eigen Huis is tevreden met het bericht dat de ACM een verplichte overstromingsverzekering afwijst. Huiseigenaren moeten zelf kunnen bepalen of zij hun woning tegen waterschade willen verzekeren. De vereniging is gekant tegen een opgelegde verzekering die de helft van de Nederlandse woningeigenaren niet nodig heeft en niet wenst. 


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld