MyReportOnline

Het overgrote deel van de Nederlandse jeugd voelt zich gezond. Verder groeien jongeren vaker op in een eenoudergezin, roken fors minder, maar worden wel steeds zwaarder. Dat zijn enkele uitkomsten van het jaarrapport 2012 van de landelijke jeugdmonitor.

omslagnatuur.jpgBijna twee derde Nederlandse vrouwen en meer dan helft van de mannen geeft aan dat de natuur depressieve klachten verlicht. Dit blijkt uit onderzoek van Fonds Psychische Gezondheid onder 1.026 respondenten, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) onderschrijft het voornemen van het nieuwe kabinet om in de zorg de nadruk te leggen op samenwerking tussen zorgaanbieders, gepast gebruik en kosteneffectiviteit. De fysiotherapeut is op al deze punten een partner voor de overheid. Hij levert aantoonbaar toegevoegde waarde op kosteneffectieve wijze, opereert dichtbij de cliënt in nauwe samenwerking met andere eerstelijnsaanbieders en voorkomt bij tijdige inzet dat cliënten meer of duurdere zorg nodig hebben.

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor zeer grote uitdagingen: de voortdurende kostenstijgingen moeten een halt worden toegeroepen, tegelijk worden patiënten steeds veeleisender en kampen ziekenhuizen landelijk bijvoorbeeld nog met zo'n 2000 vermijdbare sterfgevallen per jaar. Maar een efficiëntieverbetering doorvoeren en tegelijk de kwaliteit van zorg verbeteren, dat lijkt tegenstrijding. Toch toont Kortbeek in zijn proefschrift in een aantal cases aan dat dit wel degelijk mogelijk is. Het ontwikkelen en toepassen van wiskunde modellen vormt hierbij de sleutel.

Epilepsie is op Twitter vaak het onderwerp van hoon en misplaatste grappen. Dit blijkt zowel uit een Canadees onderzoek van begin 2012 als uit een recente analyse van het Nederlandse Twitterverkeer over de aandoening. Tussen 5 september en 8 oktober heeft het Nationaal Epilepsie Fonds 887 tweets verzameld met de woorden 'epilepsie' of 'epileptische'. Hieruit blijkt dat bij 32% van deze berichten spottende vergelijkingen worden gemaakt tussen een persoon of voorval en een epileptische aanval. In de berichten wordt vaak zelfs expliciet de draak gestoken met de aandoening.


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

Binnenland & Buitenland

Geld