De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Dit blijkt uit twee recente onderzoeken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Plasterk toont zich tevreden: “De overheid sluit aan bij een ontwikkeling die zich in een vlug tempo voltrekt. Zeker als het gaat om de relatie tussen overheid, burgers en bedrijven. Onlangs heeft de 5 miljoenste Nederlander zijn/haar MijnOverheid account geopend, oktober vorig jaar stond de teller nog op 1,8 miljoen. Zaken worden op die manier geregeld zonder papieren rompslomp vanuit je eigen huis op het moment dat jij dat zelf wilt.”Digitale diensten
Uit het onderzoek dat zich richt op het aanbod van digitale diensten van overheidsorganisaties blijkt dat 88 procent van de veel gevraagde producten, zoals het aanvragen van huur- of zorgtoeslag en het regelen van studiefinanciering of je parkeervergunning, digitaal beschikbaar is. Dit gemiddelde is nu voor het eerst gemeten (medio 2016). De gemiddelde digitale volwassenheid (een indicator voor hoe geavanceerd het product wordt aangeboden) bedraagt 71%. Dat was 68% in 2015 en 58% in 2014. Dat betekent dat het steeds makkelijker wordt om formulieren niet alleen digitaal aan te vragen of te downloaden, maar dat websites ook de mogelijkheid bieden met vooringevulde gegevens een product online aan te vragen.

Verbetering
De gemeente Den Haag scoort het hoogst van alle gemeenten op het gebied van digitale dienstverlening. Verantwoordelijk wethouder Baldewsingh reageert verheugd: “Het ministerie noemt ons voor het derde jaar in successie de best scorende gemeente op het gebied van digitale dienstverlening. Het blijft een hele eer. Maar deze erkenning is natuurlijk geen reden voor ons om achterover te leunen. We blijven goed luisteren naar de burger en ondernemer. Hen betrekken bij de verbetering van onze processen, van aanvraag tot aflevering van een product.”

Gebruik stijgt fors
Het tweede onderzoek kijkt naar het gebruik van voorzieningen die de digitale overheid biedt. Ook hier is een positieve trend zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld het aantal authenticaties met DigiD, waarmee wordt nagegaan of een gebruiker wel is wie hij beweert te zijn, gestegen met 30% van 158 miljoen in 2014 naar ruim 206 miljoen in 2015. Er zijn ruim 12,5 miljoen actieve DigiD’s. Dat was 11,8 miljoen eind 2014. Er zijn 1,7 miljoen actieve Digid-machtigingen, dit is een stijging van 73%. Het aantal overheidsorganisaties dat digitaal post verstuurt via de Berichtenbox is toegenomen van 29 naar 147; ook het volume van de digitale poststromen is in 2015 toegenomen van ruim 27 miljoen naar bijna 44 miljoen digitale berichten. In 2015 is het Digitaal Ondernemersplein 6,2 miljoen keer bezocht, terwijl er in 2014 nog slechts sprake was van 2,6 miljoen bezoeken.


Myreport twitter