Een mailtje versturen staat gelijk aan een half uur branden van een ouderwetse gloeilamp. Opslag in datacenters veroorzaakt al meer uitstoot dan al het vliegverkeer bij elkaar. Bedrijven nemen dataverbruik vaak nog niet mee in hun CO2-footprint. Stichting Stimular heeft afgelopen jaren het aandeel van dataverbruik in de CO2-footprint van enkele bedrijven in kaart gebracht. Bij deze bedrijven varieerde het aandeel van data van 10 tot bijna 50 procent van de uitstoot.

 Bedrijven kunnen veel doen om hun dataverbruik verminderen, bijvoorbeeld door onnodig e-mailen te voorkomen. Niet elke collega hoeft in de cc en het is lang niet altijd nodig om grote bestanden mee te sturen. Digital Cleanup Day richt zich vooral op het opruimen van data die onnodig wordt bewaard. Met een grondige opruimactie is flinke CO2-reductie mogelijk. Vooral het verwijderen van foto’s en videobestanden levert een forse besparing op.

Bedrijven kunnen zelf elk kwartaal een opruimdag inplannen of afspraken met medewerkers maken over het opschonen van bestanden na het afronden van een project. Het is lang niet altijd nodig om alle concepten van rapporten te bewaren.

Ook kunnen bedrijven kritisch kijken naar bewaartermijnen. Veel documenten worden onnodig lang bewaard, terwijl er verder niets mee wordt gedaan. Zo koos een producent van fotoboeken er voor om de bewaartermijn van aangeleverde foto’s te halveren. Dit leverde 60 procent minder CO2-uitstoot door dataverbruik op. Digitaal opruimen levert soms meer op dan een dak volleggen met zonnepanelen.

 

Op zaterdag 18 maart was het Digital Cleanup Day. Het dataverbruik door opslag van online bestanden zorgt wereldwijd voor een uitstoot van 900 miljoen ton CO2. Deze uitstoot groeit in hoog tempo door. Dit komt onder andere door onnodig opslaan van data. Bedrijven kunnen hun CO2-uitstoot verminderen door digitaal op te ruimen.

DIGITAL CLEANUP DAY – Digital Cleanup Day  www.digitaalcleanupday.org

 


Myreport twitter