Alleen jij bepaalt wie je bent is een door het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde interventie waarbij kwetsbare, schoolgaande jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen dankzij de inzet van een teamsport. Het project wordt ondersteund door zes bekende sporters: voetballers Ricardo van Rhijn, Soufiane Touzani en Roxanne Hehakaija, honkballer Raily Legito basketballer Chip Jones en scheidsrechter Serdar Gözübüyük . Deze ambassadeurs geven clinics waarin ze aan jongeren laten zien hoe succes en discipline met elkaar samenhangen. Jongeren krijgen de kans om langere tijd onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers lid te worden van een sportclub. Teamsport onder deskundige begeleiding wordt als een goede manier gezien om te zorgen dat deze jongeren positieve keuzes maken.


Het project Alleen jij bepaalt wie je bent wordt de komende jaren uitgebouwd. Daarover hebben de ministeries van Veiligheid en Justitie, VWS, Sociale Zaken en Onderwijs afspraken gemaakt tijdens de opening van het parlementaire jaar.

Het actieplan Alleen jij bepaalt wie je bent werd tijdens de sportieve opening van het parlementaire jaar onder andere ondertekend door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. De verschillende ministeries zullen allen vanuit hun eigen verantwoordelijk bij gaan dragen aan het project.


Myreport twitter