zomerschool Leren en onderwijzen Harderwijk open universiteitHet volwassen afstandsonderwijs kent hoge uitvalpercentages onder studenten. Zij studeren meestal in deeltijd en worstelen vaak met het combineren van hun studie met werk, gezin en een druk sociaal leven. Door te onderzoeken welke factoren positief en negatief bijdragen aan studiesucces, kan dit uitvalpercentage mogelijk verlaagd worden. Het onderzoek van Joyce Neroni brengt in kaart wat de voorspellende waarde is van psychosociale factoren voor academisch succes in volwassen afstandsonderwijs.


Psychosociale factoren als indicator voor succes


Volwassen studenten die gericht zijn op presteren hebben een hogere kans om hun academische opleiding succesvol af te ronden. Ben je er vooral mee bezig om te voorkomen dat je het slechter doet dan anderen, of wil je zo min mogelijk werk verrichten? Dan is de kans groot dat je geen diploma behaalt. Ook je leerstrategieën, passie, zelf-effectiviteit en zelfvertrouwen blijken een grote rol te spelen in je kans op succes. Joyce Neroni onderzocht welke psychosociale factoren samenhangen met het academisch succes in afstandsonderwijs voor volwassenen. Vrijdag 17 juni 2022 heeftz haar proefschrift verdedigt 'The Adult Learning Open University Determinants (ALOUD) study: Psychosocial factors predicting academic success in adult distance education' aan de Open Universiteit in Heerlen.

 

Resultaten van het onderzoek


Een belangrijke factor in het succes van studenten blijkt hun gerichtheid op prestaties: studenten die willen presteren hebben betere kansen dan studenten die zich vooral zorgen maken om slechter te zullen presteren dan anderen of die het liefst een diploma halen zonder daar veel voor te hoeven doen. Studenten die gebruik maken van de complexe cognitieve leerstrategieën hebben betere kansen.Zomerschool Recht iEn Samenleving in Verandering Daarnaast blijkt het goed kunnen managen van tijd en inspanning een positieve voorspeller te zijn. Contact met anderen, zoals docenten en medestudenten, is juist een negatieve voorspeller. Ook passie voor een onderwerp blijkt een positieve voorspeller voor academisch succes. De resultaten van het onderzoek geven richtlijnen aan docenten om het leerstrategiegebruik in hun curriculum te bevorderen en om studenten te helpen van een vermijdende naar een prestatiegerichte oriëntatie op hun studie. Studenten kunnen op die manier gestimuleerd worden om meer academisch succes te behalen en hun persoonlijke doelen te bereiken. Ook het stimuleren van het ontwikkelen van een leergerichte oriëntatie is aan te raden, vooral wanneer het doel van de student is om kennis en vaardigheden op te doen, en niet op de eerste plaats het behalen van hoge cijfers.

zomerschool beginselen van de democratische rechtsstraat lekker op het strandPromotie Joyce Neroni

Joyce Neroni (1985, Heerlen) is docent bij de Faculty of Psychology and Neuroscience bij Universiteit Maastricht en promoveert aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. haar proefschrift 'The Adult Learning Open University Determinants (ALOUD) study: Psychosocial factors predicting academic success in adult distance education' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotores zijn prof. dr. Renate de Groot, Open Universiteit en prof. dr. Paul Kirschner, Open Universiteit. Copromotor is dr. Celeste Meijs, Open Universiteit. Het onderzoek van Joyce Neroni is onderdeel van de Adult Learning Open University Determinants (ALOUD) studie, een grootschalig onderzoek naar de voorspellende waarde van biologische en psychosociale factoren op academisch succes in het volwassen afstandsonderwijs.


Myreport twitter