Publieke en private organisaties gaan zich in Amsterdam samen hard maken voor een sociaal en inclusief Oostenburg. Op initiatief van woningcorporatie Stadgenoot, de gemeente Amsterdam en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben eigenaren en sociaal partners gisteren een ‘sociaal manifest’ ondertekend. Doel is een wijk te creëren ‘die voor iedereen open en toegankelijk is en ruimte biedt aan ieders leefstijl en behoeften’.

Oostenburg, een van de drie oostelijke eilanden tussen het IJ en de Amsterdamse grachtengordel, is recent herontwikkeld van een industrie- in een woongebied. In totaal worden hier de komende jaren circa 1.800 woningen gerealiseerd, bestemd voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Bijzonder is dat de verschillende delen met sociale huurwoningen, middenhuur woningen en koopwoningen niet van elkaar te onderscheiden zijn.

 

De ondertekenaars van het manifest hebben vijf ambities geformuleerd voor Oostenburg. Zo moet de nieuwe wijk aan alle bewoners en bezoekers kansen bieden. Bijvoorbeeld via laagdrempelige stage-, en werkplekken op het gebied van beheer en onderhoud, zorg aan huis en andere dienstverlenende beroepen. Daarnaast krijgen ondernemers die ambacht hoog in het vaandel hebben staan, pop-ups en/of sociale ondernemers bij gelijke geschiktheid voorrang.

 

Om ervoor te zorgen dat bewoners, ondernemers en bezoekers elkaar leren kennen, wordt een programmering opgesteld. De vastgoedeigenaren gaan samen bepalen wie hiervoor wanneer ruimte beschikbaar stelt, en onder welke voorwaarden. Samen met de gemeente kijken de initiatiefnemers ook hoe de buitenruimte in topconditie kan blijven. Een slimme combinatie van private investeringen en subsidies moet zorgen voor een zo groot mogelijke impact.

 

“Het is geweldig om te zien met hoeveel energie de ondertekenaars hun handtekening zetten”, zegt Boris van der Gijp, directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea. “Samen kunnen publieke en private organisaties het verschil maken, daar ben ik van overtuigd. Voor ons past het manifest naadloos in onze ambitie als Stadspartner; we geven krachtig invulling aan de ‘S’ in ons Environmental, Social en Governance (ESG)-beleid. Bovenal is het een prachtig voorbeeld van de missie van Achmea: duurzaam samen leven.”

“Dit sociaal manifest is voor Stadgenoot een eerste stap om deze buurt samen verder vorm te geven”, zegt ontwikkelingsmanager Karlijn de Kruif. “Dit manifest is wat ons betreft de uitgelezen kans om van Oostenburg ook echt ‘Ons Oostenburg’ te maken. Door aan de voorkant na te denken over hoe we samen een fijne, leefbare buurt maken, profiteren de bewoners daar straks van.”

Stadsdeelbestuurder Ilse Griek: “Wat een fantastische start voor deze nieuwe woonwijk in de binnenstad. Het is geweldig om het enthousiasme te zien bij de bewoners. Aan de hand van dit manifest zullen we er samen voor zorgen dat deze wijk voor iedereen een geweldige plek wordt om te wonen, te werken en leven.”

Naast de gemeente Amsterdam, Stadgenoot en Syntrus Achmea hebben de volgende organisaties het manifest ondertekend: AHAM, ATRIUM Management, Bouwinvest, Inntel Hotels, Stichting Over de Brug, Stichting BOB Helpt, Steenwell, VORM en Zorggroep Amsterdam Oost.


Myreport twitter