MyReportOnline

De inzet van uitzendkrachten mag niet langer beperkt worden door bepalingen in cao's. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is verheugd met de steun van de advocaat- generaal van het Europese Hof, die onlangs heeft geconcludeerd dat lidstaten blijvend maatregelen dienen te nemen tegen ongerechtvaardigde uitzendbeperkingen in cao's. De ABU roept minister Asscher op maatregelen te nemen, want het aantal uitzendbepalingen in cao's groeit tegen de regels van de Uitzendrichtlijn in.

Ambitieuze groeiers in het Midden en Klein Bedrijf (omzet vanaf 3 miljoen euro) blijken stevige aanjagers van de werkgelegenheid. De 79 sterkste ondernemingen uit deze groep creëerden van 2011 tot 2014 1.830 nieuwe banen (voltijd), een groei van 20 procent per jaar. Daarmee presteren ze beduidend beter dan de grootbedrijven in ons land, die vorig jaar 17.708 banen verloren (- 3 procent). Bovendien slagen mkb-groeiers er in de economische kwaliteit van hun groei te verbeteren. Zo nam de omzet per medewerker toe van 227.500 naar 247.500 euro, een individuele productiviteitsgroei van 9 procent.

De gewenste branche voor juristen om werkzaam te zijn blijft overduidelijk de juridische sector en de overheid, gevolgd op de derde plaats door de zakelijke dienstverlening. Deze laatste heeft duidelijk terrein gewonnen en haalt de financiële sector in.

Hella Ploegmakers, commercieel manager Marketing & Communicatie bij Yacht:" Opvallend is dat dit derde kwartaal ook de vraag naar management functies binnen het vakgebied sterk stijgt, waar dit vorig jaar nog niet het geval was. Een verklaring hiervoor is dat door de groei in eerste instantie van marketeers, gevolgd door stijgende vraag naar communicatiedeskundigen eind 2013, de teams weer voldoende groot zijn en er daardoor ook weer behoefte is aan leidinggevende rollen."

Doel van de Participatiewet is om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen op de arbeidsmarkt, bij voorkeur in reguliere banen. Momenteel worden overal in het land regionale Werkbedrijven ingericht waar de bestaande regionale samenwerking verder gestalte moet krijgen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had bij de staatssecretaris aangedrongen op extra financiële middelen voor de opstartfase. Klijnsma: “Het is belangrijk dat alle partijen in de regio tijdig aan de slag gaan om alle nieuwe instrumenten van de Participatiewet succesvol in te voeren.”


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld