Advocaten en mediators ontvangen voor de tijd die zij aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand besteden een vaste vergoeding. Die vergoeding is afgestemd op de gemiddelde tijdsbesteding voor dat soort zaken. De huidige vergoeding is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding van twintig jaar geleden en daarom heeft minister Van der Steur in de kabinetsreactie op het rapport-Wolfsen over verbetering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand aangekondigd dat de tijdsbesteding wordt geëvalueerd.


De onafhankelijke Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand gaat onderzoek doen naar de gemiddelde tijd die advocaten en mediators besteden aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Voorzitter van de commissie wordt de president van het Gerechtshof in Amsterdam, de heer mr. H.T. van der Meer. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Andere leden van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand zijn:
- De heer mr. W. Hendriksen, advocaat-partner bij Van Doorne advocaten
- Mevrouw dr. H. Goudriaan; onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
- De heer mr. drs. J.H. Gerritsen; directeur Raad voor rechtsbijstand
- De heer drs. J.A.M.H. Leenders; directeur control, bedrijfsvoering en juridische zaken bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Myreport twitter