Veel Marokkanen en Algerijnen die de laatste tijd naar Nederland komen hebben zich eerder gemeld in een ander Europees land. Staatssecretaris Dijkhoff ook de procedure van de zogeheten Dublinclaimanten versnellen. Zo kunnen ze voortaan tien weken sneller uit Nederland worden teruggestuurd naar bijvoorbeeld Duitsland of Spanje. Om afgewezen asielzoekers ook daadwerkelijk te kunnen terugsturen naar Marokko of Algerije, zal het kabinet in gesprek gaan met de Marokkaanse en Algerijnse regering.

Kansloze asielzoekers die zich ernstig misdragen, moeten zo snel mogelijk worden opgepakt, afgewezen, vastgezet en het land uitgestuurd. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vindt het onwenselijk dat mensen die helemaal geen recht op bescherming hebben, hier naar toe komen om asiel te vragen en dan ook nog voor overlast zorgen. Dat is niet goed voor onze samenleving en niet goed voor het draagvlak van ons asielbeleid, stelt hij. Daarom neemt hij nu samen met alle betrokken partijen maatregelen.

Zolang afgewezen asielzoekers nog in Nederland zijn, wil Dijkhoff duidelijk maken dat ze zo snel mogelijk weer weg moeten. Daarom krijgen ze geen recht op opvang als ze in beroep gaan tegen de afwijzing van hun asielaanvraag. Ze krijgen alleen nog onderdak als ze werken aan hun terugkeer. Dijkhoff kondigde eerder deze week al aan dat hij de financiële terugkeerondersteuning schrapt voor afgewezen asielzoekers die uit landen komen in de ring rond Europa. Hij wil voorkomen dat mensen alleen voor dat geld naar Nederland komen.

Tot slot zullen asielzoekers die overlast veroorzaken binnenkort sneller in vreemdelingenbewaring worden geplaatst als ze zich in de asielopvang ernstig hebben misdragen. Dijkhoff wil het Vreemdelingenbesluit zodanig aanpassen dat niet alleen overlast buiten de asielopvang, maar ook overlast binnen de opvang vreemdelingenbewaring tot gevolg kan hebben. In nauwe samenwerking met gemeenten, de vreemdelingenketen, politie, OM en rechtspraak zullen criminele asielzoekers op lokaal niveau snel en gericht worden aangepakt. Ze worden direct na een vergrijp opgepakt en daarna -zo mogelijk- strafrechtelijk veroordeeld en in bewaring gesteld. Afgesproken is om asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken met voorrang af te doen bij de rechtbanken. Deze aanpak is de afgelopen week al succesvol ingezet en heeft tot de eerste veroordelingen geleid. ,,Mooi om te zien dat deze gezamenlijke aanpak al de eerste vruchten heeft afgeworpen'', aldus Dijkhoff.


Myreport twitter