UWV geeft in november extra aandacht aan werkzoekende 55-plussers. Het gaat werkgevers vragen in hun wervingsbeleid meer aandacht te besteden aan de talenten en ervaring van werkzoekende 55-plussers. Met de Actiemaand 55-plus wil UWV een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kansen van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt.  


Werkpleinen
Diverse Werkpleinen organiseren in november activiteiten waarbij werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. Het startsein voor de actiemaand wordt op vrijdag 26 oktober gegeven met een grote 55-plus netwerkbijeenkomst in Helmond.

Kwaliteiten
André Timmermans, directeur van de divisie WERKbedrijf van UWV, opent de bijeenkomst in Helmond. "55-plussers hebben een bijzonder lastige positie op de arbeidsmarkt", aldus Timmermans. "Ze verliezen minder snel hun baan, maar als ze werkloos raken dan is de kans om lang werkzoekend te blijven aanzienlijk. Ik vind het van groot belang dat deze ervaren en gemotiveerde krachten aan het werk blijven en dat bedrijven oog hebben voor hun kwaliteiten. Om oudere werkzoekenden bij werkgevers op het netvlies te krijgen moeten andere wegen bewandeld worden: ze moeten letterlijk in beeld komen bij werkgevers."

Netwerken
UWV is in 2010 gestart met het ondersteunen van 55-plussers in netwerkgroepen. Het gaat om groepen die grotendeels zelfstandig functioneren onder begeleiding van een gespecialiseerde werkcoach van UWV. De deelnemers houden regelmatig bijeenkomsten, wisselen ervaringen uit, volgen workshops en helpen elkaar bij het zoeken naar werk. Daarbij maken ze gebruik van elkaars netwerken en benaderen ze gezamenlijk werkgevers. Door samen op te trekken werken de groepsleden aan het zelfvertrouwen en de motivatie en vergroot men de kansen op een nieuwe baan.

Stijging
Het aantal 55-plussers met een werkloosheidsuitkering is het afgelopen jaar met 13.000 gestegen tot 80.000. Van de langdurig werklozen met een WW-uitkering is ruim veertig procent 55 jaar of ouder.


Myreport twitter