Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het nu een slecht moment om een huis te kopen. Het beperkte woningaanbod en de slechte betaalbaarheid zijn de schuldigen. Dit blijkt uit de jongste stand van de Eigen Huis Marktindicator.

 

Nooit eerder beoordeelden zoveel mensen (51%) de huidige tijd als een ongunstig moment om een huis te kopen. Slechts 13% vindt het wel een geschikt moment voor de koop van een woning. In december 2008 was de stemming voor het laatst bijna zo laag. Toen was de slechte economische situatie de oorzaak van het lage vertrouwen.

Steeds vaker lopen mensen vast op de oververhitte woningmarkt. De kloof tussen de mensen die al een koophuis hebben en de mensen die een eerste eigen huis zoeken wordt steeds groter.

Afnemende invloed van corona
Nederlanders maken zich minder ongerust over de gevolgen van de coronacrisis. In april vorig jaar speelden de onzekerheden door de coronacrisis voor 83% van de Nederlanders een rol, in april van dit jaar laat nog 58% zijn vertrouwen in de woningmarkt afhangen van corona. Ook onder deze groep nemen de zorgen over de woningmarkt toe.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (80%) verwacht dat de huizenprijzen de komende tijd verder doorstijgen. Slechts 2% verwacht een prijsdaling. Kort na het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 dacht nog 20% dat de huizenprijzen zouden gaan dalen.

Consumentenvertrouwen nog positief

De Eigen Huis Marktindicator komt in april uit op 105 punten: 5 punten boven de neutraalwaarde van 100. Dit komt vooral doordat consumenten hebben ervaren dat de huizenprijzen afgelopen jaar omhoog zijn gegaan en ditzelfde beeld verwachten voor het komende jaar.


Myreport twitter