MyReportOnline

Wonen

Bij de aanpak van leegstand hebben gemeenten meer de regie. Uit de evaluatie van de wet blijkt dat acht gemeenten ook een leegstandsverordening hebben vastgesteld en zes deze ook daadwerkelijk gebruiken. Hierdoor zeggen ze meer zicht te hebben gekregen op de leegstand van niet-woonruimte, zoals kantoren en winkels, in hun gemeente. Het helpt volgens de gemeenten ook dat zij een stok achter de deur hebben indien een eigenaar geen dialoog wil aangaan. Andere gemeenten die geen aparte verordening hebben vastgesteld, hebben naar aanleiding van de nieuwe wet sinds oktober 2010 hun leegstandbeleid wel heroverwogen. Bij deze gemeenten heeft het samen optrekken met ondernemers en eigenaren van vastgoed de voorkeur in plaats van een verordening waar meer dwang vanuit gaat.

De bepaling dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt wordt geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. De wetswijziging die minister Blok (Wonen) vandaag naar de Raad van State heeft gestuurd, regelt dat gemeenten zelf bepalen of het nodig is statushouders voorrang te verlenen op reguliere woningzoekenden.

Het  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) roept zowel professionele ontwerpers als studenten op om een bijdrage te leveren aan dit urgente sociaal-maatschappelijke vraagstuk. De deelnemers wordt gevraagd een antwoord te geven op de vraag hoe het COA beter kan inspelen op de constant fluctuerende vraag naar huisvesting voor asielzoekers en hen tegelijkertijd een passend tijdelijk thuis te bieden: A Home away from Home.

b_200_0_16777215_00_http___www.myreportonline.com_images_2014_Space2jpg.jpgHet is zover. Na 2,5 jaar tijd werken met meer dan 1.000 mensen in tientallen bijeenkomsten, is de bouw van 402 huurwoningen SPACE-S gestart. Sinds december 2012 hebben de toekomstige bewoners van SPACE-S vol energie en inspiratie meegedacht en gewerkt aan hun ideale buurt en hun ideale huurwoning. Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven en opdrachtgever van SPACE-S, geeft klanten hier de unieke kans om hun eigen ruimte te creëren. Een buurt die nu gebouwd gaat worden en tussen eind 2016 en voorjaar 2017 klaar zal zijn. 

De website www.meldpuntverdacht.nl is nog maar net on-line of er zijn al schriftelijke Kamervragen ingediend door de PvdA aan Minister Ivo Opstelten. Één van de vragen is: In hoeverre bestaat er een onderzoeksplicht voor verhuurders van panden om te onderzoeken of er sprake is van wietteelt in een verhuurd pand. Kijk naar alle uitspraken die Gemeentes hebben gedaan bij sluitingen van panden waarin wietteelt is aangetroffen.

De techniek om draadloos op afstand en op basis van de stand van het alarmsysteem de temperatuur per kamer in te stellen is nieuw. Slimme thermostaten, die verschillende energieleveranciers en andere bedrijven aanbieden, meten enkel de temperatuur en zetten de verwarming vervolgens in het hele huis aan of uit. Met de slimme radiatorknop kunnen gebruikers wereldwijd via de website of de app van WoonVeilig per kamer de temperatuur bepalen. Dit kan ook geautomatiseerd met een weekschema en gekoppeld aan het alarmsysteem. Zodoende staat de verwarming nooit meer onnodig aan.

Het nieuwe social medium Huislink combineert het beste van Funda en Facebook. Het webplatform heeft alle Nederlandse huizen online gezet, zodat huiseigenaren informatie over hun eigen woning kunnen uploaden en delen en gebruikers hun favoriete woning kunnen volgen en zo mogelijk kopen of huren.


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld