MyReportOnline

Wonen

De uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers moet worden verruimd. Dat schrijven de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel als zij geconfronteerd worden met een extra huurverhoging. 

Bezwaar maken tegen de huurverhoging moet voor 1 juli gebeuren. Tussen 21 mei en 6 juni organiseren we in elke provincie een bijeenkomst, waar we u alles vertellen over de mogelijkheden om bezwaar te maken. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis voor alle leden. Dus zowel voor persoonlijke leden als voor leden van een bij de Woonbond aangesloten huurdersorganisatie.Op de bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als:

Hoe werkt de inkomensafhankelijke huurverhoging?
Wat zijn redenen om bezwaar te maken?
Hoe doe ik dat dan? Hoe werkt de bezwaarprocedure? 

Kijk voor de precieze data, tijden en plaatsen op www.actiehuuralarm.nl/agenda.

Wat kan ik als huurdersorganisatie betekenen voor mijn achterban?
Alle locaties waar bijeenkomsten worden gehouden, zijn goed bereikbaar met het OV en met de auto. Wanneer u zich aanmeldt via de website krijgt u een routebeschrijving. Aanmelden kan als huurdersorganisatie, als lid en als niet-lid. Toegang voor niet-leden kost € 35,-


De Woonbond blijft strijden tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen, omdat deze de privacy-van huurders schenden en willekeur veroorzaken. Bij het verstrekken van inkomensgegevens van huurders door de Belastingdienst gaat veel mis. Daarom doet de Woonbond een handhavingsverzoek aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de nationale privacywaakhond, om de uitvoeringspraktijk van de wet te toetsen.

Bewonersorganisaties, natuurclubs en verontruste inwoners van Daarle en omstreken gaan samen in verzet tegen de verkoop bij opbod van natuurgebieden. Met een online publieksactie en door steun aan de juridische procedure van Das en Boom gaat de gemeenschap proberen de verkoop te verhinderen. Als plan B overwegen burgers om een coöperatie op te richten die een 'kwaliteitsbod' voorbereidt op gronden die nu in de verkoop gaan.

Gisteren was het alweer de tiende keer dag de NVM een landelijke Open Huizen Dag hield. De NVM Open Huizen Dag blijkt ook voor de tiende keer veel bezoekers te trekken. Uit een bliksemenquête van de NVM bleek dat de deelnemende huizen zaterdag 105.000 bezoeken kregen. "Vandaag is opnieuw gebleken dat de NVM Open Huizen Dag een uitstekend middel is om je te koop staande woning te presenteren", zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. "Potentiële kopers kunnen op hun beurt in een ongedwongen sfeer een aantal huizen bezoeken, waarna ze een keuze kunnen maken."

Een bewonerscommissie uit Weert is met steun van de Woonbond een gerechtelijke procedure gestart tegen verhuurder ASR. Die wil zonder voorafgaand overleg met de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren van maximaal 6,5%. Volgens de bewonerscommissie en de Woonbond mag dat niet. 

Afgelopen woensdag presenteerde minister Blok het akkoord over de woningmarkt dat hij met D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. De Woonbond vindt zowel de huurverhogingen als de verhuurdersheffing nog steeds veel te hoog, maar stel vast dat de scherpe randjes van de maatregelen zijn afgehaald.Desondanks gaat de demonstratie op 12 maart gewoon door.

Om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen voor zijn woningmarktplannen heeft het kabinet de steun van andere partijen nodig. Nadat het overleg met het CDA mislukt was onderhandelde de minister verder met D66, ChristenUnie en SGP. De huurmaatregelen uit het regeerakkoord worden met dit akkoord iets verzacht. De huurverhogingen op basis van het inkomen (gluurverhogingen) worden minder hoog dan aangekondigd. Voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro gaat een huurverhoging van maximaal 6,5% gelden in plaats van 9%. De verhuurdersheffing wordt iets verlaagd van 2 miljard naar 1,7 miljard. Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Het is prettig dat de scherpe randjes er van af zijn, maar het blijft veel te veel. De huurders worden nog steeds geconfronteerd met forse huurverhogingen en de verhuurdersheffing is amper verlaagd. Daarmee is er nog steeds nauwelijks ruimte voor investeringen."

De Woonbond is verheugd dat de maximale huur gebaseerd blijft op het woningwaarderingsstelsel en niet op 4,5% van de WOZ-waarde. In het akkoord worden de plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen bijgesteld, zoals minder hoge stijgingen voor middeninkomens, de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensdaling en een uitzonderingspositie voor kwetsbare groepen (gehandicapten en ouderen die zorg nodig hebben). De bezwaren van huurders tegen het voorstel lijken eindelijk doorgedrongen bij de politici. Daarmee heeft de Actie Huuralarm van de Woonbond effect gehad. 


De Woonbond beoordeelt de aanpassingen positief, maar vindt dat het beter is om al meteen het systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een huursombenadering, en niet pas in 2014. Aan de 'gluurverhogingen' zitten zoveel nadelen, zoals privacyschendingen en willekeur, dat dit zeker problemen bij de uitvoering gaat opleveren. Het is dus beter er niet aan te beginnen, en meteen over te gaan op een beter alternatief.

Huuralarm
De Actie Huuralarm van de Woonbond zal voortgezet worden tegen de, nog steeds te hoge, huurstijgingen en de verhuurdersheffing die desastreus uitpakt voor de sociale huursector. De geplande demonstratie op 12 maart gaat door.


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld