MyReportOnline

Wonen

Vooral huizenkopers zijn afhankelijk van adviezen met verstrekkende financiële gevolgen. Maar juist de adviseurs die over die beslissingen gaan, blijken het minste vertrouwen te genieten: minder dan 10% van de Nederlanders heeft vertrouwen in deze beroepsgroepen. Bij makelaars daalde het consumentenvertrouwen sinds 2013 zelfs met 5 punten naar een schamele 6%. De notaris daarentegen, maakt met een stijging van 9 punten een sterke comeback en geniet nu het vertrouwen van 46% van de Nederlanders.

Vooral huizenkopers zijn afhankelijk van adviezen met verstrekkende financiële gevolgen. Maar juist de adviseurs die over die beslissingen gaan, blijken het minste vertrouwen te genieten: minder dan 10% van de Nederlanders heeft vertrouwen in deze beroepsgroepen. Bij makelaars daalde het consumentenvertrouwen sinds 2013 zelfs met 5 punten naar een schamele 6%. De notaris daarentegen, maakt met een stijging van 9 punten een sterke comeback en geniet nu het vertrouwen van 46% van de Nederlanders.

 Een 40 jarige Haagse vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrift, witwassen en oplichting. Zo zou ze onder meer gezorgd hebben dat tientallen mensen hoger op de wachtlijst voor een huurwoning kwamen. De Inspectie SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket onlangs een doorzoeking verricht in de woning van de vrouw en in haar kantoor in Den Haag.
De vrouw genoot aanzien onder meer door ervoor te zorgen dat inwoners hoger geplaatst werden op de wachtlijst voor een huurwoning bij Haagse corporaties, of dat het inkomen virtueel werd verhoogd zodat een hypotheek binnen bereik kwam. Zij regelde dit voor gemiddeld een paar honderd euro tot € 2.500,-.

e Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis handhaaft in september het recordniveau van 121 punten. Bij 100 punten is de stemming neutraal. Belangrijke reden voor het hoge vertrouwen is de lage hypotheekrente. Ruim 42% van de Nederlanders denkt dat het huidige lage renteniveau de komende 12 maanden stabiel blijft.

Dat de kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor huizenkopers. Zij kunnen voor de aankoop van een woning met een prijs tot Euro 231.132 blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG: een verantwoorde en betaalbare hypotheek met minder financiële risico's. Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: "Een eigen huis moet bereikbaar blijven voor zo veel mogelijk mensen. NHG is er voor mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Met NHG durft ook de bank de financiering aan en krijgen deze mensen de mogelijkheid om een woning aan te kopen. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, worden de rentetarieven voor deze huizenkopers voordeliger, en hun maandlasten lager."

Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. Het kabinet heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd het wetsvoorstel dat de automatische voorrang afschaft in te dienen bij de Tweede Kamer. Het kabinet geeft met de wijziging van de Huisvestingswet ook invulling aan de motie van het Tweede Kamerlid Van der Linde (VVD).  

Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg, aldus het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Na ruim 360 gesprekken met betrokken partijen hield het team vanmiddag zijn slotbijeenkomst in Den Haag, die in het teken stond van inspireren, aandragen van oplossingen voor knelpunten en het doen van aanbevelingen. De aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn uitgereikte publicatie ‘Van tehuis naar thuis’ doet daar verslag van. 


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld